Từ 2005, PROMINEE® là một & Nhà cung cấp dịch vụ công ty chi phí thấp. Bắt đầu ở Hồng Kông (sử dụng một trang web Wiki), trong 2018 doanh nghiệp đã được chuyển đến Hoa Kỳ (công cụ sau đó đã được chuyển sang WordPress). Đó là với sự phấn khích từ 2019 khách hàng của chúng tôi có thể đặt hàng trực tiếp trực tuyến (sử dụng WooCommerce).

Khách hàng mới được chào đón!