Các phương thức thanh toán được chấp nhận trên trang web là gì?

Bạn có thể thanh toán và thanh toán bằng:

  • Paypal
  • Chuyển khoản ngân hàng bằng EUR SEPA
  • Chuyển khoản ngân hàng bằng USD Mỹ
  • Chuyển khoản ngân hàng bằng GBP Vương quốc Anh

Khách hàng có tài khoản được chấp nhận với các điều kiện sau:

  • chỉ tài khoản trả trước (có thể hoàn trả)
  • bạn cần có tối thiểu £ 200 GBP mọi lúc

Séc có thể được chấp nhận với thanh toán bù trừ ở các quốc gia sau (vui lòng liên hệ chúng tôi Tới trước):

  • Nước pháp
  • Hồng Kông
  • Ireland
  • Hoa Kỳ